tại sao bạn tầm thường

TẠI SAO BẠN TẦM THƯỜNG?

TẠI SAO BẠN TẦM THƯỜNG? Đơn giản bởi vì tôi làm việc còn bạn thì chỉ đứng nhìn Mười năm trước bạn là ai, một năm trước bạn là ai, thậm chí ngày hôm qua …