Month: January 2018

người khôn kẻ dại

NGƯỜI KHÔN VÀ KẺ DẠI

NGƯỜI KHÔN VÀ KẺ DẠI – Người khôn biến công việc nhàm chán thành tác phẩm, sau đó thưởng thức chúng. Bọn dở hơi biến tác phẩm thành công việc sau đó cặm cụi làm. …