Month: December 2017

Câu nói nào đã thức tỉnh bạn?

Câu nói nào đã thức tỉnh bạn? 1. Kẻ nhu nhược chỉ biết than vãn, người mạnh mẽ không ngừng cố gắng. Càng cố gắng, càng may mắn. 2. Nếu bạn muốn làm những gì …