Month: November 2017

Bài chia sẻ hay cho bạn trẻ

Bài chia sẻ hay cho bạn trẻ – Đứa nào muốn thành bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, thì lo học toán lý hoá sinh cho giỏi, sau còn dùng. Mấy đứa không thích …
tại sao bạn tầm thường

TẠI SAO BẠN TẦM THƯỜNG?

TẠI SAO BẠN TẦM THƯỜNG? Đơn giản bởi vì tôi làm việc còn bạn thì chỉ đứng nhìn Mười năm trước bạn là ai, một năm trước bạn là ai, thậm chí ngày hôm qua …